Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παρουσίαση της Εταιρείας

Η ΕΛΕΣΥΘ δημιουργήθηκε το 1998 με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ψυχοθεραπευτών και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούσαν την προώθηση της συστημικής σκέψης και πρακτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στόχος της είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας  και η ανάπτυξη παρεμβάσεων θεραπείας και πρόληψης σε άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες και ευρύτερα συστήματα.

Η ίδρυση της ΕΛΕΣΥΘ σηματοδότησε μία νέα, ιδιαίτερα δημιουργική φάση στην μακρά ιστορία της Ελληνικής Συστημικής Σκέψης, στη θεωρία και στην πρακτική. Σε μια εποχή που αναθεωρούνται οι αντιλήψεις για τον άνθρωπο και το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και επαναπροσδιορίζονται αντίστοιχα η θεωρία και οι εφαρμογές της ψυχοθεραπείας, η Εταιρεία μας συνεχίζει να αντλεί από τις βαθιά ριζωμένες στην Ελληνική κοινωνία ανθρωποκεντρικές αξίες και να συμβάλλει  στην εξέλιξη της  Συστημικής Σκέψης.

Σήμερα η ΕΛΕΣΥΘ έχει 700 ενεργά μέλη, επαγγελματίες του  χώρου της ψυχικής υγείας (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ψυχίατρους,  κ.λπ.) και του ευρύτερου χώρου των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Άν και υπάρχουν διαφορές ως προς  τις βασικές σπουδές και το πλαίσιο που μυήθηκαν στην συστημική προσέγγιση και θεραπεία οι επαγγελματίες-μέλη της ΕΛΕΣΥΘ, βασική  κοινή αξία  είναι η συνεχής προσωπική ανάπτυξη του ίδιου του θεραπευτή, του εκπαιδευτή, του συμβούλου , και η φροντίδα και η επαγρύπνησή του σε θέματα αξιών που υπηρετούν την συνεργατική σχέση.

Τα μέλη της εργάζονται σε ευρύ φάσμα πεδίων , του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα – νοσοκομειακά πλαίσια, χώρους απεξάρτησης, ιδιωτικά κέντρα θεραπείας και προαγωγής υγείας, κοινοτικά κέντρα υγείας και ψυχικής υγείας, ασφαλιστικά ιδρύματα, ιδρύματα περίθαλψης, κέντρα εκπαίδευσης και αγωγής όλων των ηλικιών, κέντρα πρόληψης, πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα.

 Ιδιαίτερο κοινό χαρακτηριστικό των μελών της ΕΛΕΣΥΘ, είναι η συνδυασμένη αξιοποίηση της θεραπείας ατόμου, ζεύγους, οικογένειας, ομάδας και κοινότητας. Επίσης, με την ολοκλήρωση της συστημικής τους εκπαίδευση έχουν ευαισθητοποιηθεί στην κατανόηση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων του οικονομικό-, κοινωνικό-,  πολιτισμικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Η ΕΛΕΣΥΘ, πιστεύοντας στην σημασία της προώθησης της συστημικής και οικογενειακής προσέγγισης και της διασφάλισης κριτηρίων για την ψυχοθεραπεία συνεργάζεται με φορείς που έχουν συγγενικούς στόχους και φιλοσοφία.

Έχει από καιρό ενταχθεί στο Επιμελητήριο των Εθνικών Εταιρειών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA). Επίσης είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (EΕΨΕ), που εκπροσωπεί στην Eλλάδα την European Association for Psychotherapy (EAP). Αναπτύσσει διάλογο με ομόλογες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη δημιουργία κοινών υψηλών κριτηρίων για την εκπαίδευση και αναγνώριση του ρόλου του ψυχοθεραπευτή.

Στην χώρα μας, μαζί με άλλες συναφείς ελληνικές εταιρείες η ΕΛΕΣΥΘ συνέβαλε στην δημιουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εταιρειών Συστημικής και Οικογενειακής Θεραπείας – ΕΘΟΣ, που πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλλει στον συντονισμό ενεργειών για τους ίδιους γενικούς στόχους.
Ο ανανεωμένος ιστότοπος της ΕΘΟΣ βρίσκεται εδώ:
https://www.ethos-systemic-family-therapy.gr/

Συμμετέχει επίσης με το επιστημονικό της δυναμικό σε ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μέσα από συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις προωθώντας την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων και την αξιοποίηση των διαφορών.

Δ.Σ. ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ.

Νίνα Ελένη – Πρόεδρος

Καΐτσας Νίκος – Αντιπρόεδρος

Μπαφίτη Τσαμπίκα – Ειδική Αντιπρόεδρος Δικτύωσης και Ανάδειξης Επιστημονικού Έργου

Μπαμπούσης Δημήτρης – Ταμίας

Γώγου Χριστίνα – Ειδικός Γραμματέας Διασύνδεσης και Επικοινωνίας