Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δεσμός, Νευροεπιστήμες και Ψυχοθεραπεία: Εφαρμογές στην κλινική πρακτική.

 • από
logo-psychis

Δεσμός, Νευροεπιστήμες και Ψυχοθεραπεία: Εφαρμογές στην κλινική πρακτική.

Εισηγητής : Γιώργος Καλαρρύτης, MMedSci, EuroPsy, IADAC, CFT, CGP  ECP
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Θεραπευτής Ζεύγους-Οικογένειας,
Σύμβουλος Εξαρτήσεων, Εκπαιδευτής και Κλινικός Επόπτης.

Ετήσιο Σεμινάριο 60 ωρών (και διαδικτυακά) για επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Οκτώβριος 2023 – Ιούνιος 2024, ένα Σάββατο το μήνα 10.00-15.30 και ένα ΣΚ τον Ιούνιο 16 ώρες

Χώρος διεξαγωγής : Κύπριων Αγωνιστών 81, 15126, Μαρούσι
Πληροφορίες : 2108033287, info@logopsychis.gr
Για την συμπλήρωση της αίτησης σας πατήστε εδώ.

www.gkalarritis.gr

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο ή βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσής της και εργάζονται συμβουλευτικά/ψυχοθεραπευτικά. Τo σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά και επαγγελματίες της περιφέρειας.
 
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ενδεικτικά θέματα του σεμιναρίου

 • Εξελικτική ψυχοθεραπεία/Evolutionary psychotherapy
 • Ανάπτυξη, συμπεριφορική γενετική και επιγενετική /Development, behavioral genetics and epigenetics
 • Ιδιοσυγκρασία/Temperament
 • Πρόσδεση και Ψυχοθεραπεία. Εργαλεία Αξιολόγησης και παρέμβασης/Attachments and psychotherapy. Tools of evaluation and intervention.
 • Δουλεύοντας με τα συναισθήματα στην ψυχοθεραπεία/Working with emotion in psychotherapy
 • Ο ενσωματωμένος σχεσιακός εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα/ The embodied relational brain & the nervous system
 • Ο μύθος του unisex εγκεφάλου/the myth of the unisex brain
 • Νευροπλαστικότητα στην κλινική πρακτική/Neuroplasticity in clinical practice
 • Η θεωρία του πνευμονογαστρικού νεύρου και η ψυχοθεραπεία της ασφάλειας & αυτορρύθμισης/Polyvagal theory and the psychotherapy of safety & self regulation
 • Η επιστήμη του εγκεφάλου στη θεραπευτική πρακτική του τραύματος/Brain science in the treatment of trauma
 • Δουλεύοντας με την ντροπή στην ψυχοθεραπεία/Working with shame in psychotherapy
 • Μνημονική επαναπαγίωση και ψυχοθεραπευτικές πρακτικές/Memory reconsolidation in psychotherapeutic practices
 • Φαρμακευτικές και τεχνολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις/Drug and technological therapeutic interventions
 • Ενσυνειδητότητα και ψυχοθεραπεία/ Mindfulness and psychotherapy