Ανοιχτή Συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΛΕΣΥΘ 15/02

  • elesyth1 

Ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΣΥΘ στα γραφεία της εταιρείας, Παρασκευή 15/02 και ώρα 13:30.