Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αίτηση εγγραφής στην Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας

Για να γίνει δεκτή η αίτησή σας, πρέπει να ισχύουν τα εξής:

 • Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί επιτυχώς η παρακάτω αίτηση
 • Να καταθέσετε το Δικαίωμα Εγγραφής (30 Ευρώ) καθώς και την Ετήσια Συνδρομή (50 Ευρώ) για το τρέχον έτος στην Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ. 6017-101221-409 ή στην ALPHA BANK Αρ.Λογ. 299 002 002 002458 καθώς επίσης να στείλετε στο e-mail: mar.aggelou@gmail.com της κ. Αγγέλου Μαρία (ταμίας της ΕΛΕΣΥΘ), αντίγραφο της εντολής είσπραξης της Τράπεζας με συνημμένο δικό σας σημείωμα, όπου αναγράφεται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail σας.
 • Να συμπληρώσετε τo έντυπo που λαμβάνετε μαζί με την απαντητική επιστολή: Α) Στοιχεία Μελών για εμφάνιση στον Κατάλογο Μελών Β) Εξουσιοδότηση για τη χρήση Προσωπικών Στοιχείων στον κατάλογο μελών και στην ιστοσελίδα ΕΛΕΣΥΘ. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, θα λάβετε από το Διοικητικό Συμβούλιο επιστολή που σας καλωσορίζει ως μέλος της ΕΛΕΣΥΘ.

Αίτηση

  Στοιχεία αιτούντος

  Διέυθυνση Επικοινωνίας με ΕΛΕΣΥΘ

  Εκπαίδευση

  Εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία

  Εποπτεία στην συστημική θεραπεία

  Πόσες ώρες θεραπείας, σε ομάδα, όνομα θεραπευτή

  Συμμετοχή

  Αφού πατήσετε "Υποβολή", περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η φόρτωση των συνημμένων αρχείων σας.
  ΜΗΝ πατήσετε επαναφόρτωση ή βγείτε από τη σελίδα προτού λάβετε το αντίστοιχο μήνυμα.