Πληροφορίες για την αίτηση εγγραφής

Η Αίτηση Εγγραφής, την οποία μπορείτε να ανοίξετε εδώ, περιγράφει  την ακολουθούμενη διαδικασία και τις τυπικές και ουσιαστικές προυποθέσεις εγγραφής στην ΕΛΕΣΥΘ. H αίτηση θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά αλλά, στην συνέχεια θα πρέπει να σταλεί στη γραμματεία και έντυπα, υπογεγραμμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Μέλη Σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα του καταστατικού της ΕΛΕΣΥΘ, τακτικά μέλη μπορούν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πληροφορίες για την αίτηση εγγραφής.