Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Λίστα οικονομικά ενήμερων μελών

  • από

Αγαπητά μέλη, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα οικονομικά ενήμερα μέλη μας μέχρι και το 2021 με δικαίωμα ψήφου

Η Λίστα ανανεώνεται εβδομαδιαία και για αυτό ενδέχεται να μην δείτε το όνομα σας αν έχετε τακτοποιήσει τη συνδρομή σας πρόσφατα

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19_6_QYm3geSVzbMSQ5p-kk2X-K7yjSJs/edit?usp=drivesdk&ouid=111589783223560170743&rtpof=true&sd=true

Με εκτίμηση

ΔΣ ΕΛΕΣΥΘ