Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Λήξη προθεσμίας

  • από

Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε ότι στις 30/3 λήγει η προθεσμία για να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες προκειμένου να έχετε δικαίωμα ψήφου στη Γενική συνέλευση της Κυριακής. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα επί τόπου πληρωμής λόγω ψηφιακής ψηφοφόριας