Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κριτήρια συνέχισης της θεραπείας από απόσταση

  • από

Οδηγίες από τον APAΠροσδιορίστε εάν απαιτείται προσωπική επίσκεψη Μερικοί πελάτες μπορεί να ζητήσουν, ή ακόμη και να επιμείνουν, να σας δουν αυτοπροσώπως, αλλά αυτό δεν σας υποχρεώνει επαγγελματικά ή ηθικά να προσφέρετε υπηρεσίες πρόσωπο με πρόσωπο.Για να προσδιορίσετε εάν η τηλεθεραπεία είναι μια καλή επιλογή για τον πελάτη , λάβετε υπόψη αυτούς τους παράγοντες:Έχει ο ασθενής πρόσβαση σε μια πλατφόρμα τηλεθεραπείας και είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσει; Εάν πρόκειται για συνεχή θεραπεία, ο ασθενής σημειώνει πρόοδο; Υπάρχει μείωση του ρυθμού προόδου ; Είναι εφικτό η θεραπεία να προχωρήσει στην επόμενη φάση της εξ αποστάσεως ή απαιτεί επαφή πρόσωπο με πρόσωπο;


Η τεκμηρίωση είναι το κλειδί, ειδικά εάν ο ασθενής επιμένει να σας δει προσωπικά και δεν πιστεύετε ότι είναι ασφαλές ακόμη να το κάνετε. Καταγράψτε την κλινική πρόοδο των ασθενών, τις συζητήσεις σχετικά με τα οφέλη της τηλε-υγείας, τα σχέδια για τα επόμενα βήματα και το σκεπτικό για το γιατί πιστεύετε ότι η παροχή υπηρεσιών μέσω της τηλε-υγείας είναι κλινικά κατάλληλη (π.χ., δεν υπάρχει ιστορικό ή ένδειξη αυτοκτονίας ή άλλης κρίσης)