Καταστατικό

Το ισχύον καταστατικό της ΕΛΕΣΥΘ διαμορφώθηκε βάσει της τροποποίησης της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Φεβρουαρίου 2005 και εγκρίθηκε με την απόφαση 1301/2006 του Πρωτοδικείου Αθηνών την 9 Μαρτίου 2006. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ[1] 1. Άρθρο:  Τίτλος, Έδρα, Διεύθυνση 1.1. Η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιείται σε Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας Οικογένειας, Ατόμου, Ομάδας. Ο διακριτικός τίτλος είναι ΕΛΕΣΥΘ. Σε κάθε περίπτωση όπου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Καταστατικό.