Υποστηρικτικές – Συμβουλευτικές συνεδρίες

Ο κύκλος των συναντήσεων θα περιλαμβάνει αρχικά 5 υποστηρικτικές-συμβουλευτικές συνεδρίες και θα δίδεται η δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αιτήματος του ωφελούμενου και συν αξιολόγησης από τον/την θεραπευτή/τρια, για ακόμα 5 συναντήσεις.