Επικοινωνία

Δεινοκράτους 93ΤΚ 115 21 Αθήνα 

Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες: 
Τρίτη 17:00-19:00 και Πέμπτη 10:00- 12: 00

Μάρω Κοράκη, τηλ. επικοινωνίας 6970095222

Για διευκόλυνση προτείνουμε η επικοινωνία να γίνεται 
μέσω e-mail: elesyth@otenet.gr