Δεοντολογία

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ   ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας δεσμεύει όλα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ) ατόμων, οικογενειών, ομάδων και μεγαλύτερων οργανισμών. Αφορά τα μέλη της ΕΛΕΣΥΘ στην σημαντική ευθύνη τους απέναντι στις απαιτήσεις της ιδιότητας του ψυχοθεραπευτή, του επόπτη, του συμβούλου και του εκπαιδευτή καθώς και στη σχέση τους με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δεοντολογία.