Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αίτηση

Αίτηση Εγγραφής

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα στοιχεία της ακόλουθης φόρμας και επιλέξτε το σύνδεσμο υποβολή.

Απαραίτητα έγγραφα/προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης για εγγραφή στην ΕΛΕΣΥΘ*: 

1. Συμπληρωμένη η παρούσα Αίτηση 
2. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών 
3. Πιστοποιητικό συμπληρωματικών σπουδών εφόσον χρειάζονται
4. Βεβαίωση από φορέα Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία 
5. Βεβαίωση από φορέα ή πρόσωπο Εποπτείας 
6. Βεβαίωση από θεραπευτή (ή θεραπευτικό κέντρο) για είδος και διάρκεια προσωπικής θεραπείας 
7. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
8. Δύο Συστατικές Επιστολές 

Τα έγγραφα αυτά κατατίθενται στη διεύθυνση της ΕΛΕΣΥΘ: Δεινοκράτους 93, 115 21 Αθήνα (προσωπικά ή με κανονικό ταχυδρομείο και όχι συστημένο, διότι η παραλαβή του είναι πολύ δύσκολη). Όταν λάβετε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΣΥΘ την απαντητική επιστολή ότι η «αίτησή σας έγινε αποδεκτή», για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας χρειάζονται τα εξής : 

9. Να καταθέσετε το Δικαίωμα Εγγραφής (30 Ευρώ) καθώς και την Ετήσια Συνδρομή (50 Ευρώ) για το τρέχον έτος στην Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ. 6017-101221-409 ή στην ALPHA BANK Αρ.Λογ. 299 002 002 002458 καθώς επίσης να στείλετε στο e-mail: mar.aggelou@gmail.com της κ. Αγγέλου Μαρία (ταμίας της ΕΛΕΣΥΘ), αντίγραφο της εντολής είσπραξης της Τράπεζας με συνημμένο δικό σας σημείωμα, όπου αναγράφεται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail σας. 

10. Να συμπληρώσετε τo έντυπo που λαμβάνετε μαζί με την απαντητική επιστολή: Α) Στοιχεία Μελών για εμφάνιση στον Κατάλογο Μελών Β) Εξουσιοδότηση για τη χρήση Προσωπικών Στοιχείων στον κατάλογο μελών και στην ιστοσελίδα ΕΛΕΣΥΘ. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, θα λάβετε από το Διοικητικό Συμβούλιο επιστολή που σας καλωσορίζει ως μέλος της ΕΛΕΣΥΘ.

Εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία
Εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία
Εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία
Εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία
Εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία
Εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία
Εποπτεία στην συστημική θεραπεία
Εποπτεία στην συστημική θεραπεία
Εποπτεία στην συστημική θεραπεία
Εμπειρία
Εμπειρία