Αίτηση εγγραφής στην ΕΛΕΣΥΘ

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα στοιχεία της ακόλουθης φόρμας και επιλέξτε το σύνδεσμο υποβολή. Απαραίτητα έγγραφα/προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης για εγγραφή στην ΕΛΕΣΥΘ*:  1. Συμπληρωμένη η παρούσα Αίτηση 2. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών 3. Πιστοποιητικό συμπληρωματικών σπουδών εφόσον χρειάζονται4. Βεβαίωση από φορέα Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία 5. Βεβαίωση από φορέα ή πρόσωπο Εποπτείας 6. Βεβαίωση από θεραπευτή (ή θεραπευτικό κέντρο) … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αίτηση εγγραφής στην ΕΛΕΣΥΘ.