Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αίτηση εγγραφής στην ΕΛΕΣΥΘ

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα στοιχεία της ακόλουθης φόρμας και επιλέξτε το σύνδεσμο υποβολή.

Απαραίτητα έγγραφα/προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης για εγγραφή στην ΕΛΕΣΥΘ*: 

1. Συμπληρωμένη η παρούσα Αίτηση 
2. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών 
3. Πιστοποιητικό συμπληρωματικών σπουδών εφόσον χρειάζονται
4. Βεβαίωση από φορέα Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία 
5. Βεβαίωση από φορέα ή πρόσωπο Εποπτείας 
6. Βεβαίωση από θεραπευτή (ή θεραπευτικό κέντρο) για είδος και διάρκεια προσωπικής θεραπείας 
7. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
8. Δύο Συστατικές Επιστολές (μία από το χώρο εκπαίδευσής σας και μία από άλλο χώρο ή πρόσωπο συναφές προς την επιστημονική σας ιδιότητα).
9. Εφόσον λάβετε θετική απάντηση αναφορικά με την αίτησή σας από το ΔΣ, να καταθέσετε το Δικαίωμα Εγγραφής (30 Ευρώ) καθώς και την Ετήσια Συνδρομή (50 Ευρώ) για το τρέχον έτος στην Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ. 6017-101221-409 ή στην ALPHA BANK Αρ.Λογ. 299 002 002 002458 καθώς επίσης να στείλετε στο e-mail: babousis@hotmail.com κ. Δημήτρης Μπαμπούσης (ταμίας της ΕΛΕΣΥΘ), αντίγραφο της εντολής είσπραξης της Τράπεζας με συνημμένο δικό σας σημείωμα, όπου αναγράφεται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail σας. 
10. Να συμπληρώσετε τo έντυπo που λαμβάνετε μαζί με την απαντητική επιστολή: Α) Στοιχεία Μελών για εμφάνιση στον Κατάλογο Μελών Β) Εξουσιοδότηση για τη χρήση Προσωπικών Στοιχείων στον κατάλογο μελών και στην ιστοσελίδα ΕΛΕΣΥΘ. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, θα λάβετε από το Διοικητικό Συμβούλιο επιστολή που σας καλωσορίζει ως μέλος της ΕΛΕΣΥΘ.


  Στοιχεία αιτούντος

  Διέυθυνση Επικοινωνίας με ΕΛΕΣΥΘ

  Εκπαίδευση

  Εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία

  Εποπτεία στην συστημική θεραπεία

  Πόσες ώρες θεραπείας, σε ομάδα, όνομα θεραπευτή

  Συμμετοχή

  Αφού πατήσετε "Υποβολή", περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η φόρτωση των συνημμένων αρχείων σας.
  ΜΗΝ πατήσετε επαναφόρτωση ή βγείτε από τη σελίδα προτού λάβετε το αντίστοιχο μήνυμα.