Χρήσιμες Συνδέσεις

 

Σχολές Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία Αναγνωρισμένες από την EFTA

Αντίστιξη

Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου

Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης και Εκπαίδευσης

ΚΕΘΕΑ - Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων

Ινστιστούτο Συστημικής Προσέγγισης & Οικογενειακής Θεραπείας 

Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας

Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και παρέμβασης σε άτομα, οικογένειες και ευρύτερα συστήματα

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής

Λόγω Ψυχής

ΣΚΕΨΥΣ

Εταιρείες Συστημικής-Οικογενειακής Θεραπείας


Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας

Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας

European Family Therapy Association

International family Therapy Association

Association for Family Therapy and Systemic Practice

American Association for Marriage and Family Therapy


Εταιρείες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής


Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

European Association for Psychotherapy

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής

European Association for Counseling


Σύλλογοι Ψυχολόγων


Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων

Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας

The European Federation of Psychologists Associations

British Psychological Association

American Psychological Association


Σύλλογοι Ψυχιάτρων


Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

The Royal College of Psychiatrists

American Psychiatric Association


Σύλλογοι Κοινωνικών Λειτουργών


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)

Ίδρυμα Ανάπτυξης Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Α.Κ.Ε.)

Συμβούλιο Eπιμόρφωσης στην Kοινωνική Eργασία (Σ.Ε.Κ.Ε)

International Federation of Social Workers (IFSW)


Εταιρείες για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών


Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

ΜΕΡΙΜΝΑ. Εταιρεία για τη φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην αρρώστια και το θάνατο


Επιστημονικά Περιοδικά


Μετάλογος – Συστημικές Προσεγγίσεις & Ψυχοθεραπεία
Δεινοκράτους 93 - Αθήνα 115 21
Τηλ. 6970095222 Fax 210-9813208
e-mail:elesyth@otenet.gr